Vizë bashkimi familjar në MB

Nënshtetasit Britanik ose ata të pajisur me leje të përhershme qëndrimi në Mbretërinë e Bashkuar kanë të drejtë të aplikojnë për të sjellë partnerin ose bashkëshortin e tyre në MB. Vizat e partnerit janë të disponueshme për ata të martuar me (ose në një marrëdhënie me) një shtetas britanik, një shtetas të BE-së apo edhe një shtetas jo-BE

Këto viza referohen zyrtarisht si vizë "bashkim familjar me një person me leje qëndrimi të përhershme në MB" dhe kjo e bën relativisht të lehtë që  partnerët ose bashkëshortët e qytetarëve britanikë t'ju bashkohen atyre në MB.

Kush mund të aplikojë për një vizë bashkëshortore në Mbretërinë e Bashkuar?

Ju mund të aplikoni për këtë vizë nëse jeni i martuar me një shtetas britanik ose një person që ka të drejtë të jetojë dhe të punojë ose që ka statusin e vendbanimit në MB (d.m.th. një person që ka një vizë të vlefshme, Leje të përhershme qëndrimi (ILR).

Punoni në Mbretërinë e Bashkuar pa kufizime.

Viza për tu bashkuar me  partnerin ose bashkëshortin, ju lejohen të jetoni dhe të punoni në MB për një periudhë dyvjeçare e gjysmë fillimisht, dhe gjithashtu mund të dilni dhe të hyni përsëri në vend disa herë. Në fund të dy viteve e gjysmë, ju mund të aplikoni për të zgjatur qëndrimin tuaj në MB për dy vjet e gjysmë të tjera. 

Pasi të keni jetuar në Mbretërinë e Bashkuar për një total prej pesë vjetësh, mund të keni të drejtë të aplikoni për Leje të Përhershme Qëndrimi. 

Ju gjithashtu mund të aplikoni për vizë (bashkëshort ose partner) në ndonjë nga rrethanat e mëposhtme:

  • Nëse jeni i martuar ose në një lidhje afatgjatë me dikë në MB i cili/e cila është pajisur me vizë studimi 
  • Nëse jeni i martuar ose në një lidhje afatgjatë me dikë që ka një leje pune të kualifikuar në MB
  • Nëse jeni i martuar ose në një marrëdhënie afatgjatë me dikë që ka vizë biznesi apo investitori (me leje qëndrim në MB)

Kriteret e përgjithshme të vizës bashkëshortore:

  • Të jeni të martuar ose të jeni në gjendje të tregoni se keni bashkëjetuar me një person të kualifikuar për dy vjet. 
  • Të plotësoni pragun minimal të të ardhurave prej 18,600 £ në vit ose kursimet në para prej 62,500 £.
  • Nëse synoni të martoheni brenda gjashtë muajve.