Viza Turistike në SHBA

Viza Vizitorëve B1/B2 është e disponueshme për vizitorët që kërkojnë hyrje afatshkurtër në SHBA për ta vizituar për arsye turistike, vizitë familjare apo pune.

Aplikantët për vizë vizitori duhet të tregojnë se kualifikohen sipas dispozitave të Aktit të Emigracionit dhe Kombësisë. Prezumimi në ligj është se çdo aplikant për vizë vizitori është një emigrant potencial.

Prandaj, aplikantët për vizë vizitori duhet ta kapërcejnë këtë supozim duke demonstruar se:

  • Qëllimi i udhëtimit të tyre është të hyjnë në SHBA për biznes, kënaqësi ose trajtim mjekësor
  • Që ata planifikojnë të qëndrojnë për një periudhë të caktuar, të kufizuar
  • Që ata të kenë një vendbanim jashtë SHBA-së si dhe lidhje të tjera detyruese që do të sigurojnë kthimin e tyre jashtë vendit në fund të vizitës

Nevojat e aplikantit:

  • Formulari i plotësuar i aplikimit për vizë jo-emigruese DS-160. (Të ndara për çdo vizitor)
  • Formulari i plotësuar DS-160, për të gjithë aplikantët meshkuj për vizë jo-emigruese nga mosha 16 deri në 45 vjeç.
  • Çdo aplikant, duke përfshirë fëmijët e çdo moshe, duhet të ketë një pasaportë individuale të vlefshme për udhëtim në Shtetet e Bashkuara me një datë vlefshmërie të paktën gjashtë muaj përtej periudhës së synuar të qëndrimit.
  • Dy fotografi 2x2 për çdo aplikant, që tregojnë fytyrën e plotë, për t'u përdorur në formularin e aplikimit.