Apliko për vizë Britanike

Vizat e nevojshme për hyrjen në Mbretërinë e Bashkuar variojnë në varësi të qëllimit të vizitës dhe kohës që dëshironi të qëndroni. Në përgjithësi, qytetarët e vendeve që nuk janë anëtare të BE-së, të EFTA-së ose të KE-së kanë nevojë për një vizë për të hyrë në Mbretërinë e Bashkuar.

Nëse dëshironi të vizitoni Mbretërinë e Bashkuar si turist, mund të aplikoni për një vizë turistike, e cila mund të zgjasë deri në 6 muaj. Nëse dëshironi të punoni ose të studioni në Mbretërinë e Bashkuar, do të keni nevojë për një vizë të ndryshme pune ose studimi.

Nëse jeni nën 18 vjeç dhe dëshironi të vizitoni Mbretërinë e Bashkuar vetëm, do të keni nevojë për një vizë të veçantë të organizuar nga prindërit ose kujdestarët tuaj.