Shërbime profesionale përkthimi

Shërbimet tona profesionale të përkthimit janë të çertifikuara dhe ligjore, të vlefshme për tu përdorur dhe jashtë Shqipërisë.

Shërbimet tona profesionale të përkthimit janë të certifikuara dhe ligjore, të vlefshme për tu përdorur dhe jashtë Shqipërisë. 

Ne ofrojmë shërbime të përkthimit me shkrim, në konferenca, takime online dhe të aftë të përpunojmë volume në kohë të shkurtër. 

Rrjeti i përkthyesve përbëhet nga profesionistë të fushës duke garantuar cilësi dhe saktësi. 

Disa viza Britanike

portrait-young-woman-taking-pictures-holiday-min

Vizë Turistike në MB

young-employee-sitting-office-desk-min

Vizë Pune në MB

back-school-concept-with-woman-studying-library-min (1)

Vizë studimi në MB

parents-with-daughter-lying-autumn-leaves-park-min

Vizë Familjare në MB

Përkthimet e dokumenteve për vizë Britanike.

Kur bëni një aplikim për vizë në Mbretërinë e Bashkuar, do t'ju duhet të paraqisni një version të përkthyer të çdo dokumenti që nuk është i shkruar në anglisht.

Për shembull:

1.Certifikate lindje
2.Deklaratë bankare
3.Certifikatën e martesës

Ju duhet të dorëzoni këto dokumente të përkthyera së bashku me dokumentet origjinale.

Dokumentet e përkthyera duhet:

  • Të jenë të përkthyera nga përkthyes profesionist ose kompani përkthimi
  • Të përmbajnë konfirmimin nga përkthyesi që vërteton se përkthimi është i saktë dhe i vërtetë sipas dokumentit origjinal
  • Të ketë detajet e kredencialeve të përkthyesit ose të kompanisë së përkthimit
  • Të përmbajë emrin dhe nënshkrimin e plotë të përkthyesit ose emrin dhe nënshkrimin e plotë të një zyrtari të autorizuar të kompanisë së përkthimit

Aplikimi juaj për vizë mund të refuzohet nëse dokumentet e përkthyera që dorëzoni nuk i plotësojnë këto kërkesa.