Mite dhe Legjenda.

Konfirmo vërtetësinë e informacionit. Eja Consulting prezanton një hapsirë informative në webfaqe për të qartësuar të gjitha mitet dhe legjendat e pavërteta që janë në portale dhe rrjete sociale në lidhje me vizat Britanike dhe Amerikane.

Ne jemi këtu për ju. Na kontaktoni nësë dëshironi më shumë informacion në lidhje me një legjend që mund të keni dëgjuar.

Ky është një informacion i pavërtet: Nëse ju jeni paisur me vizë turistike Amerikane dhe për shume arsye nuk keni mundur të udhëtoni në Shtete e Bashkuara të Amerikës, do ju refuzohet viza kur të ri-aplikoni! 

Disa viza Britanike

portrait-young-woman-taking-pictures-holiday-min

Vizë Turistike në MB

young-employee-sitting-office-desk-min

Vizë Pune në MB

back-school-concept-with-woman-studying-library-min (1)

Vizë studimi në MB

parents-with-daughter-lying-autumn-leaves-park-min

Vizë Familjare në MB